Effects of sterilization and maturity of compost on soil bacterial and fungal communities and wheat growth

Yujia Luo (Co-auteur), Siyu Chen, H. Pieter J. van Veelen, Valentina Sechi, Annemiek ter Heijne, Adrie Veeken, Cees J.N. Buisman, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of sterilization and maturity of compost on soil bacterial and fungal communities and wheat growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences