Effects of Sulfur Assimilation in Pseudomonas fluorescens SS101 on Growth, Defense, and Metabolome of Different Brassicaceae

Je-Seung Jeon, Desalegn W. Etalo, Natalia Carreno-Quintero, Ric C. H. de Vos, Jos M. Raaijmakers (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of Sulfur Assimilation in Pseudomonas fluorescens SS101 on Growth, Defense, and Metabolome of Different Brassicaceae'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds