Effects of suspended sediments on food uptake for zebra mussels in Lake Markermeer, The Netherlands

W.E. Penning, L. Pozzato, J. Vijverberg, R. Noordhuis, A. Bij de Vaate, E. Van Donk, L.M. Dionisio Pires

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)437-450
TijdschriftInland Waters
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit