Effects of temperature, moisture and soil type on seedling emergence and mortality of riparian plant species

Gerard N.J. Ter Heerdt (Co-auteur), G.F. Veen, Wim H. Van der Putten, Jan P. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of temperature, moisture and soil type on seedling emergence and mortality of riparian plant species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences