Effects of Thermal Effluents from the Bergum-Power-Station on the Zooplankton in the Bergumermeer

H.W. De Nie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)337-349
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit