Effects of thermal effluents from the Bergum power station on the phytoplankton in the Bergumermeer (Abstract)

J.B.W. Wanders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)98-99
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit