Effects of thermal effluents from the Bergum Power Station on the zooplankton in Lake Bergum

H.W. De Nie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)100-100
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit