Effects of thermo-chemical pre-treatment on anaerobic biodegradability and hydrolysis of lignocellulosic biomass

T. V. Fernandes, G. J. Klaasse Bos, G. Zeeman, J. P. M. Sanders, J. B. van Lier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2575-2579
TijdschriftBioresource Technology
Volume100
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit