Effects of three types of retirement preparation program: A qualitative study of civil servants in Brazil

C. Leandro-França, H. van Solinge, K. Henkens, S. Giardini Murta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

190 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of three types of retirement preparation program: A qualitative study of civil servants in Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences