Effects of tissue fixation on light scatter by PCO.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-161
TijdschriftCurrent Eye Research
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit