Effects of trampling and soil compaction on the occurrence of some plantago species in coastal sand dunes .IVb. Vegetation of 2 dune grasslands in relation to physical soil factors

C.W.P.M. Blom, L.M.F. Husson, V. Westhoff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)260-273
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit