Effects of trampling and soil compaction on the occurrence of some Plantago species in coastal sand dunes II : Trampling and seedling establishment

C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)363-381
  TijdschriftOecologia Plantarum
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit