Effects of trampling and soil compaction on the occurrence of some Plantago species in coastal sand dunes I : Soil compaction, soil moisture and seedling emergence

C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)225-241
  TijdschriftOecologia Plantarum
  Volume11
  StatusGepubliceerd - 1976

  Citeer dit