Effects of UV-B irradiated algae on life history traits of Daphnia pulex

H.J. De Lange, E. Van Donk

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of UV-B irradiated algae on life history traits of Daphnia pulex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences