Effects of vegetation and seasonality on bacterial communities in Amazonian dark earth and adjacent soils

Amanda Barbosa Lima, Fabiana de Souza Cannavan, Marina Gomes Germano, F. Dini-Andreote, Alessandra Monteiro de Paula, Julio Cezar Franchini, Wenceslau Geraldes Teixeira, Siu Mui Tsai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAfrican Journal of Microbiology Research
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit

Lima, A. B., Cannavan, F. D. S., Germano, M. G., Dini-Andreote, F., Paula, A. M. D., Franchini, J. C., Teixeira, W. G., & Tsai, S. M. (2015). Effects of vegetation and seasonality on bacterial communities in Amazonian dark earth and adjacent soils. African Journal of Microbiology Research.