Effects of vesicular-arbuscular mycorrhizal infection and phosphate on Plantago major L. ssp. pleiosperma Pilger in relation to the internal phosphate concentration

R. Baas, H. Lambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)701-707
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume74
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit