Effects of vesicular-arbuscular mycorrhizal infection and phosphate on Plantago major ssp. pleiosperma in relation to internal cytokinin concentrations

R. Baas, D. Kuiper

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)211-215
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit