Effects of water pollution on freshwater submerged macrophytes

E.P.H. Best

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-56
  TijdschriftWater pollution and management reviews
  Volume1981
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit