Effects of wind on a shallow lake ecosystem: resuspension of particles in the Loosdrecht Lakes

H.J. Gons, R. Veeningen, R. Van Keulen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-120
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit