Effects on the benthic fauna of embanking an intertidal flat area (the Markiezaat, Eastern Scheldt estuary, the Netherlands)

H. Hummel, E.B.M. Brummelhuis, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)397-406
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit