Effekten van koolvarieteiten met verschillende glucosinolaatgehaltes op planten-parasitaire nematoden en ondergrondse niet-doel organismen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)191
Aantal pagina's1
TijdschriftGewasbescherming
Volume41
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit