Efficacité de différentes surfaces de séchage pour poisson Stolothrissa tanganicae et Limnothrissa miodon au Burundi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)46
  Aantal pagina's50
  TijdschriftTropicultura
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit