Efficient mineral weathering is a distinctive functional trait of the bacterial genus Collimonas

S. Uroz, C. Calvaruso, M.P. Turpault, A. Sarniguet, W. De Boer, J.H.J. Leveau, P. Frey-Klett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient mineral weathering is a distinctive functional trait of the bacterial genus Collimonas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences