Efficient single nucleotide polymorphism discovery in laboratory rat strains using wild rat-derived SNP candidates

B.M. Smits, V. Guryev, D. Zeegers, D. Wedekind, H.J. Hedrich, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient single nucleotide polymorphism discovery in laboratory rat strains using wild rat-derived SNP candidates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences