Efficient Synthesis of DNA Duplexes Containing Reduced Acetaldehyde Interstrand Cross-Links

Sally B Morton, L David Finger, Roxanne van der Sluijs, William D Mulcrone, Michael Hodskinson, Christopher L Millington, Christina Vanhinsbergh, Ketan J Patel, Mark J Dickman, Puck Knipscheer, Jane A Grasby, David M Williams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Efficient Synthesis of DNA Duplexes Containing Reduced Acetaldehyde Interstrand Cross-Links'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science