Egmont da Capo - eine mythogenetische Studie [Review of: R. Rittersma (2009) Egmont da capo - eine mythogenetische Studie]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)842-843
TijdschriftThe European Legacy: Toward New Paradigms
Volume17
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit