E.H.P. Cordfunke, Willem II, graaf van Holland en Roomskoning. Een zoektocht naar het koningsgraf in Middelburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)238-241
TijdschriftThe Medieval Low Countries. An Annual Review
Volume1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit