EHRI Vocabularies and Linked Open Data: An Enrichment?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'EHRI Vocabularies and Linked Open Data: An Enrichment?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science