EHRI Vocabularies and Linked Open Data: An Enrichment?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Zoekresultaten