Eight novel Bipolaris species identified from John L. Alcorn’s collections at the Queensland Plant Pathology Herbarium (BRIP)

Yu Pei Tan, Pedro W. Crous, Roger G. Shivas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  29 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Eight novel Bipolaris species identified from John L. Alcorn’s collections at the Queensland Plant Pathology Herbarium (BRIP)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences