Einde vergrijzing in zicht, bevolkingskrimp nieuwe realiteit: een langetermijnvisie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

135 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederland vergrijst door een stijgende levensverwachting en een dalend kindertal.Een baby die vandaag wordt geboren heeft volgens de huidige inzichten een behoorlijke kans om de volgende eeuw te halen. Verder kozen onze voorouders,toen ze merkten dat een groter deel van hun kinderen in leven bleef, voor kleinere gezinnen.Sinds de introductie van de moderne geboorteregeling is het kleine gezin standaard geworden.Het kindertal is nu zo laag dat het op termijn ook tot bevolkingskrimp leidt.In sommige regio’s van Nederland is het al zover.Niet iedereen is daar even gelukkig mee:Nederland zou uitsterven.Maar is krimp niet veeleer een ‘uitdaging’ die nieuwe perspectieven biedt?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-10
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit