Eindrapportage Reflections of Scientific Debate in the Carolingian Renaissance

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijHuygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit