Eine königliche Sammlung von Bugis-manuskripten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)57-62
TijdschriftKITA
Volume1
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit