Einfach Weltklasse: Klassenwerdung, internationale Verflechtung und Arbeitskämpfe in historischer und globaler Perspektive

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)12
Aantal pagina's13
TijdschriftJunge Welt
Nummer van het tijdschrift30 April-2 May 2021
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit