El Caribe holandés en la epoca de la esclavitud

G.J. Oostindie, W. (Wim) Klooster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

290 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)233-259
TijdschriftAnuario de Estudios Centroamericanos
Volume51
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit