El futuro del análisis longitudinal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)76-77
TijdschriftInformación Estadística y Cartográfica de Andalucía (IECA)
Volume2011
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit