Electrical stimulation in the suprachiasmatic nucleus depresses the activity of neurons in the hypothalamic paraventricular nucleus region

M.L.H.J. Hermes, R.M. Buijs, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Citeer dit