Electrochemical detection of serotonin release in rodents.

R. Robke, A. Parthasarathy, Ingo Willuhn, P. Hashemi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-174
TijdschriftHandbook of Behavioral Neuroscience
Volume31
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit