Electronic Historical-critical Edition of the Prose Poem 'Menschen en bergen' (1889-1891) by Lodewijk van Deyssel

K.H. van Dalen-Oskam, A.B.G.M. van Kalmthout, A. Kets-Vree, J.W. van der Weij

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Uitgevergehonoreerd
Plaats van productieSubsidie-aanvraag i.h.k.v. het NWO-programma 'Vervangingssubsidies'
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit