Elegant Anatomy: The Eighteenth-Century Leiden Anatomical Collections

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Publicatie series

NaamHistory of Science and Medicine Library

Citeer dit