Eleganter, preciezer, veelvormiger en geleerder: De taal van Ilja Leonard Pfeijffer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16
Aantal pagina's18
TijdschriftOnze Taal
Volume2018
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 02 jan. 2018

Citeer dit