Elektrohypersensitief

L.G.A. Bonneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1082
TijdschriftMedisch Contact
Volume67
Nummer van het tijdschrift18
StatusGepubliceerd - 02 mei 2012

Citeer dit