Element analysis of the early stages of age-related macular degeneration

T.L. van der Schaft, C.M. Mooy, W.C. de Bruijn, P.G.H. Mulder, D. Ketelaars, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389-394
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume110
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit