Elemental and biochemical nutrient limitation of zooplankton: A meta-analysis

Patrick K. Thomas* (Co-auteur), Charlotte Kunze, D.B. van de Waal, Helmut Hillebrand, Maren Striebel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elemental and biochemical nutrient limitation of zooplankton: A meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences