Elementary inductive definitions in HA: from strictly positive towards monotone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Downloads (Pure)

Samenvatting

A study of elementary inductive definitions (e.i.d.) in HA. Strictly positive e.i.d. have closure ordinals ≤ω, and define predicates that are already definable in HA. We enlarge this class by adding so-called J-operators, for example ⌝ ⌝. E.i.d. in this larger class have closure ordinals up to ω+ω, but they are conservative over HA w.r.t. definability.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105
Aantal pagina's9
TijdschriftIndagationes Mathematicae
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elementary inductive definitions in HA: from strictly positive towards monotone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit