Elementary inductive definitions in HA: from strictly positive towards monotone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

127 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elementary inductive definitions in HA: from strictly positive towards monotone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics