Elements of disease in a changing world: modelling feedbacks between infectious disease and ecosystems

Elizabeth T. Borer (Co-auteur), Lale Asik, Rebecca A. Everett, Thijs Frenken, Angelica L. Gonzalez, Rachel E. Paseka, Angela Peace, Eric W. Seabloom, Alexander T. Strauss, D.B. van de Waal, Lauren A. White

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elements of disease in a changing world: modelling feedbacks between infectious disease and ecosystems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences