Elevated enhancer-oncogene contacts and higher oncogene expression levels by recurrent CTCF inactivating mutations in acute T cell leukemia

Willem K Smits, Carlo Vermeulen, Rico Hagelaar, Shunsuke Kimura, Eric M Vroegindeweij, Jessica G C A M Buijs-Gladdines, Ellen van de Geer, Marjon J A M Verstegen, Erik Splinter, Simon V van Reijmersdal, Arjan Buijs, Niels Galjart, Winfried van Eyndhoven, Max van Min, Roland Kuiper, Patrick Kemmeren, Charles G Mullighan, Wouter de Laat, Jules P P Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Monoallelic inactivation of CCCTC-binding factor (CTCF) in human cancer drives altered methylated genomic states, altered CTCF occupancy at promoter and enhancer regions, and deregulated global gene expression. In patients with T cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL), we find that acquired monoallelic CTCF-inactivating events drive subtle and local genomic effects in nearly half of t(5; 14) (q35; q32.2) rearranged patients, especially when CTCF-binding sites are preserved in between the BCL11B enhancer and the TLX3 oncogene. These solitary intervening sites insulate TLX3 from the enhancer by inducing competitive looping to multiple binding sites near the TLX3 promoter. Reduced CTCF levels or deletion of the intervening CTCF site abrogates enhancer insulation by weakening competitive looping while favoring TLX3 promoter to BCL11B enhancer looping, which elevates oncogene expression levels and leukemia burden.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)112373
TijdschriftCell Reports
Volume42
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 apr. 2023

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elevated enhancer-oncogene contacts and higher oncogene expression levels by recurrent CTCF inactivating mutations in acute T cell leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit