Elevated Immune Gene Expression Is Associated with Poor Reproductive Success of Urban Blue Tits

Pablo Capilla-Lasheras (Co-auteur), D.M. Dominoni, Simon Babayan, Peter O'Shaughnessy, Magdalena Mladenova, Luke Woodford, Christopher J. Pollock, Tom Barr, Francesco Baldini, Barbara Helm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

313 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Elevated Immune Gene Expression Is Associated with Poor Reproductive Success of Urban Blue Tits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology