Eleven Quick Tips for Finding Research Data

Kathleen Gregory, SJ Khalsa, William K Michener, Fotis E Psomopoulos, Anita De Waard, Mingfang Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS Computational Biology
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit

Gregory, K., Khalsa, SJ., Michener, W. K., Psomopoulos, F. E., De Waard, A., & Wu, M. (2018). Eleven Quick Tips for Finding Research Data. PLoS Computational Biology. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006038