Eleven Quick Tips for Finding Research Data

Kathleen Gregory, SJ Khalsa, William K Michener, Fotis E Psomopoulos, Anita De Waard, Mingfang Wu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS Computational Biology
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit